Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja:

Leiner Andrea ev. (továbbiakban: Tulajdonos), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Tulajdonos a személyes adatokat bizalmasan kezeli, 3. fél részére nem adja ki.

 

Az adatkezelő adatai:

Üzemeltető neve: Leiner Andrea ev.
Székhely: 1133 Budapest, Dráva u. 5/C, 7/18

Képviseli: Tóth-Leiner Andrea
Tel: +36 20 257 86 94

E-mail: info@everflow.hu

A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mhosting.hu

 

Kezelt személyes adatok köre:

A szolgáltatás igénybevételéhez a Tulajdonos  kapcsolattartói adatokat kér be a regisztrációkor. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. A következő adatokat kérjük:

  1. Név: Az Ön teljes neve.
  2. E-mail cím: Az Ön aktív e-mail címe
  3. Telefonszám: Az Ön telefonszáma
  4. Születési dátum: Az Ön születési dátuma a korhatár ellenőrzésére és a szolgáltatás igénybevételére.
  5. Egészségügyi állapot: Az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó információk, amelyeket a szolgáltatás megfelelő igénybevételéhez és testreszabásához használunk.

 

Adatkezelési beleegyezés:

A regisztrációs űrlap kitöltésével Érintett hozzájárul, hogy a Tulajdonos az adatait kezelje, kapcsolattartás céljából megőrizze, amíg Érintett az adatok törlését nem kéri. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatokat a szolgáltatásaink nyújtása érdekében használjuk fel.

Számla kiállításhoz számviteli törvénynek megfelelően: név, cím, adószám kerül feltüntetésre. A számlák a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően kerülnek megőrzésre, ezen adatok törlését Érintett a számviteli törvényben foglalt megőrzési idő lejárta után kérheti a Tulajdonostóll.

Az adatok felhasználása:

Az Érintettől gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Everflow Reformer Pilates szolgáltatásainak igénybevételéhez és azok működtetéséhez használjuk fel. Az adatokat harmadik felekkel nem osztjuk meg, kivéve, ha törvényi rendelkezés írja elő.

Az adatok tárolása és védelme:

Az Ön személyes adatait biztonságos módon tároljuk és védelmezzük, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést. Az adatokat a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Cookie-k (sütik)

Az everflow.hu sütiket használ. A sütik feladata:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A weboldal látogatójának lehetősége van a cookie-használat elfogadásának megtagadásához. Az elfogadott sütik 1 hónap után automatikusan törlődnek.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

Az everflow.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az everflow.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.


A Tulajdonos a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Köszönjük, hogy elfogadja ezeket az adatvédelmi irányelveket és együttműködik az adatkezelői gyakorlatainkkal. Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Üdvözlettel,

Tóth-Leiner Andrea